Working hours: Monday - Friday (9:00 - 18:00) +998 (78) 888-08-00

ACADEMIC STAFF

DSc in Economics, Professor

Abduraupov Rustam Ramzovich

DSc in Economics

Aktamov Sherzod Ravshanbekovich

PhD in Economics

Farkhod Akramov Artikbayevich

Mr Anvar Nizamov

Doctor of Technical Science 

Usmonova Nargiza Bakhtiorbekovna

PhD in Economics
Shodmonov Shukhrat Sherkulovich 

DSc Shuhrat Gaipnazarov

PhD Dilafruz Fayzieva

Ms Anisa Zakirova

PhD Aida Bumatova

Ms Asal Dadaxonova

Mr Sanjar Bekov

Ms Zahro Safoeva

Ms Nuriya Jumaniyazova

Ms Nargiza Nayimova

Ms Marguba Odilovna

DSc Azim Raimbaev